Προεκτάσεις
depositphotos_119863900-stock-illustration-farmer-man-vector-illustration.jpg

Η ευημερία και προστασία των ζώων αφορά όλους μας. Το επίπεδο του πολιτισμού μας κρίνεται και με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα ζώα. Για αυτό τον λόγο, Πολιτεία και Κοινωνία μαζί οφείλουμε να δώσουμε στα ζώα το σεβασμό που τους αξίζει. Το συγκεκριμένο wiki μπορεί να ενταχθεί στις προτεινόμενες δράσεις, τόσο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ( Έ και Στ΄τάξη δημοτικού) όσο και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με σκοπό την ενημέρωση τους ως προς αυτό το επάγγελμα. Θα μπορούσε ακόμη το διαδικτυακό αυτό υλικό να αξιοποιηθεί στα πλαίσια οποιουδήποτε κεφαλαίου της Στ΄ τάξη αλλά και της Έ τάξης Δημοτικού σχολείου, που αφορά την επιστήμη του περιβάλλοντος, εφόσον ηλικιακά και γνωσιακά οι δύο τάξεις βρίσκονται πολύ κοντά.

agrotew.jpg

Μεταβείτε στους Δημιουργοί

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License