Πλαίσιο Στήριξης

Ποια κατάσταση μάς οδήγησε να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο θέμα.
Μειώνεται διαρκώς ο αριθμός των ελλήνων κτηνοτρόφων τα τελευταία χρόνια. Αλλή εγκαταλείπουν οριστικά το επάγγελμα μερική μειώνουν των αριθμών των ζώων που εκτρέφουν παρόλο που οι καταναλώτες ζητούν ελληνικό γάλα και κρέας. Οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες εξαίτιας της φύσης του επαγγέλματος που απαιτεί διαρκεί απούσια κάποιοι δεν εκπαιδευτικά ούτε οργανώθηκαν σωστά. Δεν έγινε συστηματική προσπάθεια για βελτιώση και στήριξη του επάγγελματος αυτού.Ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι να δωσει στα παιδία την εικόνα ότι το επάγγελμα του κτηνοτρόφου - αγρότη έχει μερικός εγκατελιφθεί το επάγγελμα είναι δύσκολο δεν γνώριζει από αργίες ή σαββατοκυρίακα, ώστοσο απαιτήτε όραμα για ανάπτυξη ώστε να μην σβήσει.
Που απευθύνεται.
Το wiki απευθύνεται στο σύνολο μαθητών της Έ τάξη δημοτικού σχολείου ,και προορίζεται για χρήση μετά το κείμενο ''Η αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα'' της ενότητας 36 της Γεωγραφίας. Τα παιδιά ολοκληρώνουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και λίγο πριν εισέλθουν σε ένα νέο , πιο απαιτητικό περιβάλλον , αυτό της δευτεροβάθμιας, θα πρέπει να έχουν αποκτήσει μια γενική εικόνα, εκτίμηση και γνώση κάποιων επαγγελμάτων τα όποια θεωρούνται δευτερεόν και μην ελκιστικά.
Δεξιότητες που αναπτύσσονται στη συγκεκριμένη εργασία.
Βασιζόμενες στις 10 δεξιότητες για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη θα προσπαθήσουμε να ενεργοποιήσουμε την κριτική σκέψη των παιδιών ώστε να διαπιστώσουν τα προβλήματα αυτού του επάγγεματος διαδικασία να σκεφτούν τρόπους επίλυσης. Θα προσπαθήσυμε τα παιδιά στο μεγαλύτερο τουλάχιστον μέρος της εργασίας να εργαστούν σε ομάδες δημιουργώντας ένα κλίμα συνεργασίας η οποία αποτελεί μια σημαντική δεξιότητα της Βιώσιμης Ανάπτυξης.Το έργο κάθε ομάδας είναι εξίσου σημαντικό , συνεπώς για να πετύχουμε τη συνδεσιμότητα, τα παιδιά θα πρέπει να παρουσιάσουν και να συζητήσουν το αποτέλεσμα της έρευνας τους για το φαινόμενο της κτηνοτροφίας. Επομένως καθίσταται αναγκαία η επικοινωνία μεταξύ των ομάδων. Με τη αλληλεπίδραση μεταξύ των ομάδων επιδιώκεται παράλληλα και η δεξιότητα της συνυπευθυνότητας των παιδιών καθώς η μία ομάδα θα είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των υπολοίπων σχετικά με αυτά που έμαθε και έτσι όλοι θα έχουν «μερίδιο ευθύνης» για την ενημέρωση και γνώση των άλλων. Θα προσπαθήσουμε οι μαθητές να οικοδομήσουν μόνοι τους τη νέα γνώση μέσα από τις διαδικασίες που θα τους παρέχουμε και χωρίς ιδιαίτερη εμπλοκή από την πλευρά του εκπαιδευτικού .
Προαπαιτούμενα ή βασικές προϋποθέσεις.
Η μόνη προϋπόθεση του συγκεκριμένου λογισμικού είναι να έχουν οι μαθητές λογαριασμό gmail ώστε να μπορούν να καταγράψουν τις απαντήσεις τους στις ερωτήσεις που τους τίθενται μέσω του blogspot.com το οποίο απαιτεί ένα λογαριασμό gmail. Η ενασχόληση με το wiki δεν έχει άλλες ιδιαίτερες προϋποθέσεις. Τα παιδιά ήδη έχουν διδαχθεί τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και οι δραστηριότητες δίνονται με πολύ σαφείς και απλές οδηγίες.
Οργάνωση της τάξης.
Το wiki υλοποιείται στο εργαστήριο της πληροφορικής (με θρανία τοποθετημένα σε ομάδες) γιατί υπάρχει το αντίστοιχο υποστηρικτικό υλικό (οπτικοακουσικό) και υπολογιστές, στους οποίους οι ομάδες θα προβούν σε συγκεκριμένες δραστηριότητες ώστε να ανακαλύψουν και να παρουσιάσουν τη νέα γνώση.
Υλικοτεχνική Υποδομή.
Η ίδια η φύση της εργασίας απαιτεί την ύπαρξη ηλεκτρονικών υπολογιστών και σύνδεση στο διαδίκτυο. Στην πλειοψηφία τους τα ελληνικά δημοτικά σχολεία έχουν την ανάλογη τεχνολογική υποστήριξη.

agrotew.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License