ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
%CE%91%CE%93%CE%95%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%91-%20.jpg

- Περιγράψτε τι βλέπετε στις φωτογραφίες.Τι μπορείτε να υποθέσετε για το μέρος και τα πρόσωπα που ασκούν αυτό το επάγγελμα.?

- Μπορεί να σχετίζεται ένα επάγγελμα με τις πιο πάνω φωτογραφίες.?

provata.jpg

- Πιστεύετε ότι μπορείτε να συσχετίσετε τις εργασίες που κάνουν οι άνθρωποι των πιο πάνω φωτογραφιών με τα συναισθήματα και την κατάσταση που βλέπετε στην πιο κάτω φωτογραφία.?

Μεταβείτε στις Διδακτικές Ενέργειες

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License