ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ

Η εργασία αυτή εκπονήθηκε από τη φοιτήτρια Κατιάνα Κούμουρου με αριθμό μητρώο7221 στο πλαίσιo του μαθήματος: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού σε διαδικτυακό περιβάλλον» (Γ03Σ06), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019, με επόπτη τον Δρ. Μιχαήλ Κλεισαρχάκη, Ε.Δι.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%B1%CE%B3%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B6%CF%8E%CF%89%CE%BD-23451444.jpg

Μεταβείτε στις Πηγές

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License