ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΣ
%CE%BE%CE%B4%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BE%CF%83%CF%83%CE%BD%CF%83.jpg

Ομάδα Ζωάκια

Τα μέλη της πρώτης ομάδας θα πρέπει να ασχοληθούν με τα είδη των ζωών που μπορούν να αναπαραχθούν και να ενταχθούν σε μια κτηνοτροφική
μονάδα. Επιπλέον θα πρέπει να διερευνήσετε τις κλιματολογικές συνθήκες που επιτρέπουν στο ζώο να αναπτυχθεί καθώς και θα πρέπει να καταγράψετε το σιτηρέσιο που χρειάζεται
το κάθε είδος ζώου ώστε να είναι αποδοτικό σε παραγωγή.

Ομάδα Κτηνοτρόφοι

Τα μέλη της δεύτερης ομάδας θα ασχοληθούν με τα άτομα που ασχολούνται με την κτηνοτροφία. Θα ανακαλύψετε τους λόγους που τους οδηγούν ώστε να ασχοληθούν με
αυτό το επάγγελμα, και ποιες ενέργειες χρειάζονται να γίνουν ώστε να διατηρούνται σε αυτή την θέση. Επίσης τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα
και κατά επέκταση στο σύνολο της σας εργασίας στη σύγχρονη εποχή.

Ομάδα Ζώα και Φύση

Τα μέλη της τρίτης ομάδας, θα πρέπει να κρατήσουν το ρόλο παρατηρητή και να μελετήσουν τα καταγεγραμμένα της πρώτης και της δεύτερης ομάδας, και να συγκρίνουν
με άλλων ευρωπαϊκών χώρων, θα πρέπει να καταγράψουν τις προτάσεις τους. Τέλος σε συνεργασία με τις άλλες ομάδες θα πρέπει να συντάξουν ένα καταστατικό χάρτη σχετικά
με τις σχέσεις των κτηνοτρόφων με την κοινωνία και το κράτος.

agrotew.jpg

Μεταβείτε στις Διαδικασίες

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License